Tài liệu học lái xe B2

Hiện nay đã có bộ tài liệu 600 câu hỏi thi lý thuyết lái xe cơ giới đường bộ, thay thế cho bộ câu hỏi cũ. Đây là bộ tài liệu chuẩn do Bộ Giao thông vận tải ban hành, dùng cho học viên học lái xe ôn tập và  luyện thi phần lý thuyết mới nhất, có đáp án bằng file Word và PDF kèm theo để tiện tham khảo, đối chiếu.

Link tải Bộ tài liệu học tập Luật GTĐB

Một số lưu ý về bộ 600 câu hỏi lý thuyết

– Bộ 600 câu hỏi áp dụng cho thi GPLX các hạng như sau:

  • Hạng B2, C, D, E và các hạng F: học và thi đủ bộ 600 câu hỏi; trong đó có 60 câu về tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng.
  • Hạng B1: học và thi 574 câu hỏi trong bộ 600 câu (không bao gồm 26 câu về nghiệp vụ vận tải); trong đó có 60 câu về tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng.
  • Lái xe hạng A3 và A4: học và thi 500 câu.
  • Hạng A2: học và thi 400 câu.
  • Hạng A1: học và thi 200 câu, trong đó có 20 câu về tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng (các câu hỏi không sử dụng cơ bản không liên quan đến kiến thức, kỹ năng đối với hạng A1 gồm: 83 câu hỏi câu về khái niệm và quy tắc giao thông đường bộ, 26 câu về nghiệp vụ vận tải, 18 câu hỏi về văn hóa giao thông và đạo đức người lái xe, 44 câu về kỹ thuật lái xe và 35 câu về cấu tạo sửa chữa, 117 câu hỏi hệ thống biển báo hiệu đường bộ và 79 câu hỏi giải các thế sa hình và kỹ năng xử lý tình huống giao thông).