ĐĂNG KÝ
banner web

Cấu trúc và điều kiện:

 • + Số câu hỏi 1 đề thi: 35 câu.
 • + Số câu phải Đạt: 32/35 câu.
 • + Thời gian làm bài thi: 22 Phút.
 • + 1 câu hỏi phần khái niệm.
 • + 7 câu hỏi về quy tắc giao thông.
 • + 1 câu hỏi nghiệp vụ vận tải.
 • + 1 câu về tốc độ khoảng cách.
 • + 1 câu hỏi về văn hóa & đạo đức người lái xe
 • + 2 câu hỏi về kỹ thuật lái xe
 • + 1 câu hỏi về cấu tạo sữa chữa
 • + 10 câu hỏi biển báo
 • + 10 câu hỏi sa hình kèm theo 1 câu hỏi điểm liệt
 • + Lưu ý: Nếu làm sai câu “Điểm Liệt” thì bạn bị “Trượt” cho dù các câu hỏi còn lại làm đúng hết.
 • ĐẠT: Khi làm đúng 32 câu và không sai câu điểm liệt.

Hướng dẫn thi thử

 • + Các bạn click vào “từng đề thi” để làm bài thi.
 • + Câu hỏi và đáp án hiện ra, bạn click chọn đáp án trả lời rồi ấn vào “Câu tiếp theo” để sang câu tiếp theo. Hoặc bạn có thể click chọn câu hỏi để trả lời trong bảng số câu hỏi từ 1-35.
 • + Để quay lại câu hỏi trước bạn chọn “Câu trước“.
 • Trả lời xong hết 35 câu, bạn ấn “kết thúc” để hoàn thành bài thi và xem mình đạt được bao nhiêu điểm.
 • + Nếu đạt 32/35 câu trở lên và trả lời đúng câu “điểm liệt” thì bạn đã qua phần lý thuyết.
 • + Kết thúc phần trả lời, bạn ấn vào “xem đáp án” để biết câu nào còn làm
 • + sai, sau đó ôn tập lại câu đó.
 • + Bạn có thể ấn “bắt đầu lại” để thi lại bài cho chắc kiến thức.

CHÚC CÁC ANH CHỊ CÓ BUỔI TẬP LUYÊN VUI VẺ VÀ CỐ GẮNG THI TỐT Ạ !