Sau đây là nội dung và link tải tài liệu Bộ 200 câu hỏi dùng cho ôn thi sát hạch lý thuyết cấp giấy phép lái xe, bằng lái xe máy, mô tô hạng A1. 

Bộ 200 câu hỏi này có kèm theo phần tổng hợp đáp án (định dạng file PDF) nằm ở trang cuối cùng. Các bạn có thể in ra để tự ôn tập, đánh dấu trắc nghiệm, sau đó kiểm tra lại bằng đáp án có sẵn.

Link tải file Bộ 200 câu hỏi thi GPLX A1, có đáp án (File PDF)

Lưu ý khi sử dụng file 200 câu hỏi thi bằng lái xe A1

– Nguồn tài liệu 200 câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết bằng lái xe hạng A1 và đáp án kèm theo được lấy từ Website chính thức của Tổng cục đường bộ Việt Nam.

– Bộ 200 câu sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô A1 gồm có 83 câu hỏi về khái niệm và quy tắc giao thông đường bộ; 05 câu hỏi Văn hóa giao thông và đạo đức người lái xe; 12 câu hỏi về Kỹ thuật lái xe; 65 câu hỏi về Hệ thống báo hiệu đường bộ; 35 câu hỏi Giải các thế sa hình và kỹ năng xử lý tình huống giao thông.

– Bộ đề sát hạch cấp giấy phép lái xe hạng A1 gồm 25 câu trong đó: Có 01 câu về khái niệm; 01 câu hỏi về tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng; 06 câu về quy tắc giao thông; 01 câu về tốc độ, khoảng cách; 01 câu về văn hóa giao thông và đạo đức người lái xe; 01 câu về kỹ thuật lái xe hoặc cấu tạo sửa chữa; 07 câu về hệ thống biển báo đường bộ; 07 câu về giải các thế sa hình và kỹ năng xử lý tình huống giao thông.

– Số câu hỏi trong bài thi trắc nghiệm lý thuyết và yêu cầu để thi đậu đối với hạng bằng lái A1, cụ thể như sau:

Tham khảo: Phần mềm thi bằng lái xe A1, A2 – 200 câu hỏi

TRÍCH NỘI DUNG 200 CÂU HỎI DÙNG CHO SÁT HẠCH LÁI XE MÔ TÔ A1

Phần Khái niệm và quy tắc giao thông

Phần Văn hóa giao thông

Phần Biển báo giao thông

Phần Giải thế sa hình

Phần đáp án